Dešťové záhony v obci Ruprechtov

Zájmové území leží přímo v centru obce. Jde o zelenou plochu trojúhelníkovitého tvaru obklopené ze dvou stran silnicí a ze třetí navazující na menší zelenou plochu. Místo je významné nejen svou polohou, ale také objekty, které se zde vyskytují. Hlavním prvkem je pomník obou světových válek, součástí pomníku je také plaketa připomínky 10ti letého trvání svobody (z roku 1928), plaketa objetí nacismu z řad místních obyvatel a dvě urny, které jsou připomínkou dvou sestřelených ruských letců v blízkém okolí. Ve spodní části se nachází nově vysazená lípa svobody u příležitosti 100letého výročí republiky.

Naproti řešené plochy se nachází prostorná autobusová zastávka u které je místní zajímavost - došková chaloupka, která je chloubou obce. Prostranství je v mírném sklonu podél hlavní silnice a zároveň ve sklonu v průběhu navazující ulice. Proto se místo zcela nabízí pro využití dešťové vody z hlavní ulice a vytvoření několika zasakovacích záhonů vzájemně na sebe navazujících.


Pohled do parku a trasa obnovovaného chodníku Pohled do parku a trasa obnovovaného chodníku
Cesta, ze které se bude dešťová voda sbírat Cesta, ze které se bude dešťová voda sbírat
Pohled na park Pohled na park
Stávající chodník je v nevyhovujícím stavu. Stávající chodník je v nevyhovujícím stavu.
Zasakovací zkouška Zasakovací zkouška
 

Návrh

Návrh pracuje s obnovou stávajícího chodníku u pomníku a vybudování nového, který přímo proti pomníku navazuje kolmo na původní a vede skrz celé prostranství západním směrem. Vede kolem nově vysazené mladé lípy. Projekt navrhuje zachování stávajích stromů, ale jsou doplněny o novou výsadbu stromů, které časem nahradí ty původní. U stávající zeleně je navrženo odborné ošetření. Součástí nového chodníku jsou dvě širší místa jako posezení. Na místech jsou navrženy dvě lavečky. V prostoru jsou navrženy celkem tři vsakovací záhony, které využívají dešťovou vodu z hlavní silnice. Záhony jsou vzájemně propojeny mělkým příkopem, který vodu distribuje z horního až po spodní. Příkop je za posledním záhonem zaústěn do místní kanalizace.

Dešťové áhony o celkové ploše 116 m2 slouží jako jímky dešťové vody, kde je část půdního profilu nahrazeno propustným substrátem. Plocha záhonu je snížena tak, aby po dešti byla hladina zadržené vody nejvýše 30 cm a je osázena vhodnými druhy trvalek. Na ploše jsou tedy naplánováné tři záhony vzájemně propojené mělkým korytem.


Celkový pohled na park Celkový pohled na park
Pohled dovnitř parku Pohled dovnitř parku
 
Nejnižší třetí záhon Nejnižší třetí záhon
 
Situace Situace

Realizace

Při samotné realizaci je nutné založit souvrství záhonů, kdy jejich plocha je minimálně do hloubky 60 cm vybagrována. Záhon se vyplní směsí písku nebo štěrku, kompostu a původní zeminy v poměru 2:1:1 tak, aby záhon tvořil 30 cm hlubokou prohlubeň, tato slouží k zadržení vody po dešti. Po výsadbě trvalek se plocha zamulčuje. Vtok a odtok je vyskládán větším kamenivem, v tomto případě lomový kámen frakce 32/63.

Příkop, který propojuje záhony prakticky tvoří mělká prohlubeň s vymodelovanou vyvýšeninou na spodní hraně. Plocha příkopu je zatravněná a jeho konec za posledním záhonem ústí v přilehlé kanalizaci, která je ve spodním rohu řešené plochy.

Dešťová voda je do záhonů svedena z hlavní komunikace. Původně voda plochu obtékala podél krajnice pokračovala do kanalizace. Projekt navrhnul přerušení řady obrubníků v šířce 2 m, zabetonování stávajících ležatých obrubníků a osazení nového jednoho obrubníku stojatého šikmo k záhonům tak, aby umožňoval vodě stékat z krajnice  do systému záhonů.

Ze stromů byla k výsadbě zvolena Tilia cordata. Jde o výsadbu, která v budoucnu nahradí stromy stávající.

Kolem lípy svobody byl vysazen záhon v němž je umístěn kámen s připomenutím výsadby. Plocha záhonu je osázena trvalkami třech různých druhů. Výběr trvalek proběhl na základě různé doby kvetení a symboliky v barvách trikolory


Odkrytí základu původního chodníku při realizaci Odkrytí základu původního chodníku při realizaci
Třetí záhon připraveý k výsadbě Třetí záhon připraveý k výsadbě
Obnova chodníku. Nový chodník je ve formě schodových stupňů Obnova chodníku. Nový chodník je ve formě schodových stupňů
Založení obvodu posezení Založení obvodu posezení
Vybraná zemina ve 3. záhonu a navážení nového substrátu (směs kameniva, původní zeminy a kompostu) Vybraná zemina ve 3. záhonu a navážení nového substrátu (směs kameniva, původní zeminy a kompostu)
Osetření stromů Osetření stromů

U stávající stromů došlo k odbornému ošetření, které bylo provedeno ohleduplně, omezující se pouze na odrtanění suchých větví a poškozených. 

Trávník po ukončení všech prací byl prořezán a doset travní směsí obohacena o směs bylinného trávníku, který obsahuje druhy (byliny a jeteloviny), které zvyšují druhovou pestrost, jsou odolnější vůči suchu a vyžadující nižší péči. 


Horní záhon a jaho přepad Horní záhon a jaho přepad
Druhý záhon po výsadbě a v lehém horním rohu lze vidět záhon třetí Druhý záhon po výsadbě a v lehém horním rohu lze vidět záhon třetí
Založení vtoku třetího záhonu. Kameny rozvolňují vtékající vodu a zamezují erozi. Založení vtoku třetího záhonu. Kameny rozvolňují vtékající vodu a zamezují erozi.
Výtok z druhého záhonu. Kameny zamezují erozi. Výtok z druhého záhonu. Kameny zamezují erozi.
Pohled uvnitř parku na mlatový chodník Pohled uvnitř parku na mlatový chodník
Posezení tvoří stolek a lavice a je výsledkem autorského návrhu. Posezení tvoří stolek a lavice a je výsledkem autorského návrhu.
 
První nejvyšší záhon První nejvyšší záhon
Vtok do prvního záhonu ze silnice vznikl odstraněním dvou obrubníků. Vtok do prvního záhonu ze silnice vznikl odstraněním dvou obrubníků.

int(1)

Novinky

 • Vertikutace

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu