Přírodní zahrada mateřské školy v Nemojanech

Předložený projekt řeší úpravu venkovního areálu mateřské školy v Nemojanech v přírodním stylu. V průběhu plánování a zpracování projektové dokumentace se vycházelo z poznatků uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“ a metodikou „Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání“ a „Živá zahrada“. Výsledným efektem projektu není jenom samotná úprava zahrady, ale i opatření rozvíjející kvality výuky s ohledem na praktickou část, která budou vyvolána jako důsledek této realizace. Zájmem školy je dostat přírodu do zahrady školy a děti ven do této přírodní učebny. Jednotlivé herní prvky jsou voleny tak, aby vzbudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informace na základě přímých zkušeností. Velký význam má aktivní přístup dětí a jejich přímé zapojení do těchto procesů, děti se podílí na jednoduchých úkonech, dbají o pořádek, třídí odpad, starají se o rostliny v přírodní zahradě pod dohledem pedagogů a sklízí jejich plody. Nové herní prvky mají povzbudit pohyb, mají pomoci zdokonalovat jemné i hrubé motorické dovednosti dětí, obratnost, smysl pro rovnováhu, kolektivní soudržnost a vzájemnou pomoc při řešení problému.

Projekt řeší také plochu před školní budovou, kde se snaž plně využít potenciálu plochy jak pro výuku, tak prezentaci či volnočasovou aktivitu jak dětí, tak veřejnosti. Jsou zde umístěny edukační výukové prvky výrazně spojené s mlýnskou historií obce. 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh

Projekt zahrady obsahuje prvky:

Zelená stěna oddělující zahradu od sousedního pozemku s domem. Dřevěná konstrukce slouží jako opora pro ovíjivé rostliny, je dostačující výšky, aby plnila také hlukovou bariéru. Na tuto stěnu pak budou umístěny budky pro různé druhy ptáků.

Oblíbená jezevčí nora vznikne ze zeminy z terénních úprav. Bude obsahovat jak edukační prvky jako jsou zvukové trouby. Na noru navazují další pohybové prvky.

Součástí zahrady bude několik biotopů jako je broukoviště, skalka a pozorovací jezírko. Vzniknou na terénní vlně po odstranění zídky a vymodelování terénu, kde děti budou pozorovat rozdílnosti podmínek na těchto jednotlivých stanovištích. Svoje poznatky budou zaznamenávat na vedlejší tabuli podle určovacího klíče umístěného poblíž.

Součástí zahrady je také ovocná stěna z různých druhů ovocných dřevin pěstovaných ve tvaru štíhlého vřetene.

Mezi další vybavení zahrady patří meteostanice, různé didaktické tabule, vrbová stavba a nesmějí chybět ani zvýšené záhony pro pěstování rostlin a kompostér, plocha pro pohybové aktivity, dendrofon.

 

V předzahrádce je plně využito terénního potenciálu zahrady. V místě zídky a v terénu jsou umístěny sedáky k posezení. Hlavní dominantou jsou sluneční hodiny ze dvou mlýnských kamenů , které odkazují na historii obce pevně spjatou s množstvím mlýnů. V ploše je umístěná tzv. dřevěná řeka odkazující opet na historii. Oba prvky vychází jak z historie, tak z obecního erbu. U chodníku jsou pak umístěny informační tabule pro prezentaci aktivit v ZŠ i MŠ.

 

Termín realizace byl původně stanoven na druhou polovinu roku 2020. Momentálně však budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po ukončení prací bude probíhat druhá fáze, kterou bude přístavba MŠ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

int(1)

Novinky

  • Vertikutace

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu