Protierozní opatření v Drnovicích

Návrh a autorský dozor při realizaci protierozních a protipovodňových opatření na pozemcích obce Drnovice. Opatření vycházela z plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, které v obci Drnovice proběhly v roce 2013, v  lokalitě Vinohrady vznikla rozsáhlá plocha určená k  realizaci protipovodňových a  protierozních opatření. Původně byla plocha navržena k  plošnému zalesnění, nicméně pro vysokou náročnost formálních a  jiných zákonných předpisů pro hospodaření v lesích bylo využití díky doc. Ing V. Foltánka změněno a je vedeno jako ostatní zeleň. Byl zpracován projekt, který navrhoval plochu zatravnit, doplnit o  zasakovací průlehy, tzv. svejly a osadit smíšenou dřevinnou výsadbou s keřovým patrem. Takto umístěné a realizované opatření zachytí a udrží povrchovou dešťovou vodu při bleskových srážkách. Voda, která se nasbírá již na ploše nad řešenými pozemky, se bude vsakovat přímo v místě srážek, což je důležité pro správné hospodaření jak poslední roky zjišťujeme s cennou srážkovou vodou. Takto se dobře ovlivní vodní bilance nejen přímo v místě. Mimo to je důležité chránit půdu před vodní erozí, obzvláště pak zde na spraších. Spraše jsou půdy, které vznikly v průběhu čtvrtohor po ústupu moře (které dalo vzniku horninám těžených v blízkém lomu v Lulči, či pískovně pod Chocholíkem) v době ledové jako mocné naváté vrstvy. Jenže tyto půdy jsou velice náchylné jak na  vodní tak i  větrnou erozi. Dokladem tohoto jevu byly strže a skalní výchozy, které byly zde na Vinohradech a také v okolí Budonického potoka časté. Bohužel dnes jedinou a už jen částečně zachovalou je strž nad Křivdou nebo-li Vašíčkova zmola.

 


Foto před realizací s jižní stany Foto před realizací s jižní stany
Foto před realizací z vrchní strany kopce Foto před realizací z vrchní strany kopce
Průřez zasakovacím pásem Průřez zasakovacím pásem
Projekt Projekt

Vlastní plochu vlastně tvoří dva celky vzájemně rozdělené cestou. Jeden celek je součástí oblasti Vinohrady a  byl pojat jako obecní sad. V  tomto sadu jsou vysazeny ovocné stromy, konkrétně ořešák vlašský v odrůdách ´Jupiter´ a ´Mars´, hrušeň domácí v  odrůdách ´Šídlenka´ a  ´Magdalenka´ a  samozřejmě švestka domácí v tradiční, ale dnes už vzácné odrůdě ´Špendlík´ a nejoblíbenější variantě ´Durancie´. Druhá část je zatravněná plocha se čtyřmi svejly. Pod nimi je vysazen porost stromů a keřů, které jednak kladně ovlivňují funkci svejlů systémem kořenů a naopak rostliny zase profitují ze zasakované vody. Mezi těmito výsadbami pak je rozptýlená výsadba stromů, v budoucnu s možností využití jako lesoparku. Při výběru druhů při výsadbách ve volné krajině je vždy kladen důraz na původní domácí druhy vyskytující se v české krajině a pak také typické přímo pro danou lokalitu. Také při volbě travní směsi určené k osetí ploch se nenechává nic náhodě a vybírají se speciální regionální směsi míchané tzv. na míru podle dané lokality a také dle stanovištních podmínek v čemž máme obrovskou výhodu v podobě nedaleké firmy zabývající se šlechtěním a mícháním těchto travních směsí. Celkem je zde vysazeno 168 stromů, namátkou bříza, dub, jabloň, lípa, třešeň aj. Z keřů pak takové, co ve volné krajině již dnes jen tak nepotkáte (meruzalka, řešetlák, zimolez, bez hroznatý nebo ohrožený dřín obecný) tak i ty nejznámější jako jsou líska, trnka nebo růže šípková. Celkem tedy 397 keřů. Plocha byla prozatímně oplocena oplocenkou proti vstupu divoké zvěře. Ta by se po dvou až čtyřech letech měla odstranit. Výsadbu financoval Krajský pozemkový úřad jakožto součást Plánu společných zařízení vycházejících z komplexních pozemkových úprav.

Článek státního pozemkového úřadu o realizaci naleznete zde:

   
   

Pobočka Vyškov dokončila realizaci protierozního opatření v k.ú. Drnovice u Vyškova

   
   

Pohled na pás výsadeb ze spodní strany svahu Pohled na pás výsadeb ze spodní strany svahu
Plocha spodního svejlu Plocha spodního svejlu
Horní část výsadby, z místa je krásný výhled Horní část výsadby, z místa je krásný výhled
Část obecního sadu Část obecního sadu
Travní porost v květnu založený jarním výsevem Travní porost v květnu založený jarním výsevem

int(1)

Novinky

  • Vertikutace

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu